Γνωστά-άγνωστα περιεχόμενα πολιτικής: κομμουνιστικές μεταλλαγές και ελληνικό εργατικό κίνημα στον Μεσοπόλεμο

*Το κείμενο αυτό πρόκειται να συμπεριληφθεί στο βιβλίο με προσωρινό τίτλο Πολιτική χωρίς αναγωγισμούς: σχεσιακές διαδρομές στην ιστορική σοσιαλδημοκρατία, την ευρωπαϊκή ανεργία και…