Μπροστά στην τέταρτη οργανική κρίση του καπιταλισμού

Αυτή είναι η τέταρτη μεγάλη διαρθρωτική κρίση του καπιταλισμού, και είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Είναι μια γενική κρίση χωρίς προηγούμενο: είναι γενική,…

FIFA και Κατάρ: το Παγκόσμιο Κύπελλο της ντροπής

Παρά τη συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την έλλειψη ποδοσφαιρικής παράδοσης, την πολύ μικρή έκτασή του και τις εξαντλητικές θερμοκρασίες που ανάγκασαν τη διοργάνωση σε μια πρωτοφανή μεταφορά κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, πώς έγινε να επιλεγεί το Κατάρ για να φιλοξενήσει το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο στη Μέση Ανατολή; Ένα πλέγμα εμπορικών δοσοληψιών και διαφθοράς, αντάξιο μιας μη μυθοπλαστικής ιστορίας, το κατέστησε εφικτό.