Εκλογές λοιπόν. Ε, και;

Όσο και αν το αίτημα της αλλαγής δεν περιμένουμε να εξυπηρετηθεί από τις εκλογές, η ανάγκη της απαλλαγής έστω και πρόσκαιρα είναι επιτακτική, κρίσιμη και πρέπει να αποτυπωθεί στο εκλογικό αποτέλεσμα.