Το αδύνατο πένθος στον καιρό της πανδημίας
Flaxman, John; Matthews, Jane; Piroli, Tommaso; Compositions From The Tragedies of Aeschylus Designed By Iohn Flaxman Engraved By Thomas Piroli The Original Drawings In The Possession Of The Countess Dowager Spencer, published by Jane Matthews (London, 1795); A procession of Trojan woman mourning (from Choephorae); https://www.royalacademy.org.uk/art-artists/work-of-art/O52434 Credit line: (c) (c) Royal Academy of Arts /

Το αδύνατο πένθος στον καιρό της πανδημίας

[…] δεν είμαστε όλοι ίσοι μπροστά στην πανδημία. Οι επιπτώσεις της έχουν ταξικό πρόσημο. Όχι μόνο ο αριθμός των κρουσμάτων και των θανάτων…