1. Δεκέμβριος 2020: Η χρονιά του Covid-19
  2. Φεβρουάριος 2021: Όψεις της διαρθρωτικής κρίσης του καπιταλισμού
  3. Μάρτιος 2021: Η 25η Μαρτίου
  4. Μάρτιος 2021: Το Κυπριακό ζήτημα